Projecten

Waterbodemonderzoek in de haven van Hengelo

De haven van Hengelo is een unieke plek om onderzoek te doen naar de waterbodem. Het is een enorm dynamisch milieusysteem. Schepen die laden en lossen, keren of aanleggen, bedrijven die
15 december 2020/door KarinSmulders

Asbestonderzoek in tuinen

Om te zorgen voor een veilige leefomgeving voeren wij al geruime tijd, in opdracht van het Projectbureau BodemAsbestSanering (BAS), asbestonderzoeken uit in diverse tuinen in Goor. Er vindt veel afstemming plaats met
21 oktober 2020/door KarinSmulders

Integrale systeemanalyse voor een goede ecologische inrichting van een beekdal

In het gebied Dommelbeemden-Talingstraat wordt zowel woningbouw als natuurgebied ontwikkeld. De gemeente Geldrop-Mierlo wil een goede overgang tussen het beekdal van de Kleine Dommel en de stedelijke rand. Om na te gaan of
13 oktober 2020/door KarinSmulders

Infiltratieonderzoek gemeente Oost Gelre

Om te stimuleren dat hemelwater niet meer wordt afgevoerd naar de zuivering maar ter plaatse wordt hergebruikt of wordt geïnfiltreerd in de bodem, laat de gemeente Oost Gelre afkoppelkansenkaarten opstellen voor alle woonkernen.
5 oktober 2020/door KarinSmulders

Natuurvriendelijke oevers langs boezemkanalen

Wat een prachtig project: natuurvriendelijke oevers langs de boezemkanalen in Friesland! In samenwerking met partner Eelerwoude hebben we een grootschalig bodemonderzoek uitgevoerd in Fryslân. Ons project heeft betrekking op het grondverzet bij de aanleg van
29 september 2020/door KarinSmulders

Bodemonderzoek en asbestinspectie rondom seinpalen

In opdracht van Van Gelder Rail hebben wij bij maar liefst 77 zogenaamde kanonvoetseinen bodemonderzoek en asbestinspectie uitgevoerd. In Nederland is ruim 7.000 km aan spoorrails aanwezig en per dag rijden ruim
22 september 2020/door KarinSmulders

Bodemonderzoek realisatie parkeerplaatsen Twente Airport

Vóór de vakantieperiode hebben we op Twente Airport een mooi bodemproject uitgevoerd. De werkzaamheden waren nodig omdat er parkeerplaatsen aangelegd werden, waarop (grote) vliegtuigen worden
10 september 2020/door KarinSmulders

Geïntegreerde aanpak verhoogt meerwaarde bij herontwikkeling

In opdracht van Stichting De Waalboog te Nijmegen, is Van Aarle De Laat BV te Eindhoven bezig met de herontwikkeling en herinrichting van een zorginstelling in Nijmegen. Voordat de plannen worden gestart, worden er diverse studies uitgevoerd om de haalbaarheid
25 augustus 2020/door KarinSmulders

Uitbreiding dorpshuis ‘Ons Huis’ in Well

De gemeente Maasdriel heeft een uitbreiding van het dorpshuis ‘Ons Huis’ in Well gepland. Daarbij wordt ook de buitenzijde van het gebouw gerenoveerd. Wij zijn gevraagd om een verkennend bodemonderzoek en een quickscan flora en fauna uit te voeren. Met het verkennend bodemonderzoek is
11 augustus 2020/door KarinSmulders

Gecombineerd onderzoek geeft antwoord op meerdere vragen

In het Zandrakpark in Capelle aan den IJssel is een revitalisatie gepland. De gemeente heeft ons gevraagd om een aantal aspecten gecombineerd te onderzoeken. Vroeger was de locatie in gebruik als stortplaats. Nu behoort het tot een van de
16 juli 2020/door KarinSmulders

Aanpak verouderde riolering en wateroverlast in Eindhoven

Wij zijn al jaren met veel plezier en succes betrokken bij diverse grote en kleine projecten in Eindhoven. Er wordt veel herontwikkeld en vernieuwd; het project in de Havenstraat en Kleine Bleekstraat is daar een goed voorbeeld van. De riolering van
13 juli 2020/door KarinSmulders

Grondstromenplan voor het gebied Harderweide te Harderwijk

Aan de rand van Harderwijk wordt gewerkt aan de uitbreiding van Harderweide. Hier is ook de Crescentplas gerealiseerd. Bij die aanleg en herinrichting is veel grondverzet nodig. Eerder bodemonderzoek in deze grondgebieden toonde licht tot plaatselijk sterk
4 juni 2020/door KarinSmulders

Gebundelde ‘waterkracht’ voor nieuwbouwwijk Harderweide

Vanaf 2017 zijn wij betrokken geweest bij de nieuwbouwwijk ‘Harderweide’. Voor de gemeente Harderwijk hebben wij verschillende onderzoeks- en advieswerkzaamheden verzorgd. Het project betrof fase 2 en 3 van de
29 mei 2020/door KarinSmulders

Omvangrijk asfaltonderzoek conform CROW 210

De gemeenten Hardenberg en Ommen voeren groot onderhoud uit op 14 wegen. Geofoxx verzorgt hier een grootschalig asfaltonderzoek conform CROW 210*, gecombineerd met een civieltechnisch constructie-onderzoek. In totaal wordt
25 mei 2020/door KarinSmulders

Recreatie en waterberging gecombineerd in Crescentplas Harderwijk

Aan de rand van Harderwijk is een recreatievoorziening aangelegd die tevens als waterberging dient; De Crescentplas. In nauwe samenwerking met Nelen & Schuurmans én de gemeente Harderwijk, is in de ontwerpstappen en bij de planvorming rekening gehouden met
14 mei 2020/door KarinSmulders

Energie uit oude gasvelden

De aardwarmte (geothermie) in voormalige gasvelden kan gebruikt worden en daarmee bijdragen aan de doelstellingen voor energietransitie én circulaire economie. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek. In opdracht van NOT-gemeenten (Noordoost Twente) hebben wij een verkennende
7 mei 2020/door Geofoxx