Projecten

Onderzoek naar lood in speeltuinen binnen de provincie Gelderland

20 april 2020/door Geofoxx

GOUDasfalt: Plantenkracht!

Op het terrein van GOUDasfalt in Gouda was tachtig jaar lang een asfaltcentrale gevestigd. Het terrein wordt nu omgevormd tot een levendige stadsoever, een fraaie verbinding tussen de stad en de Krimpenerwaard. Het drie hectare grote terrein is verontreinigd, waardoor er
17 juli 2019/door Geofoxx

Waterzuivering met planten

In de ecowijk Bewust Wonen Werken Boschveld in ‘s-Hertogenbosch kozen 23 huishoudens ervoor om het afvalwater te zuiveren met een “helofytenfilter”. Een helofytenfilter is een systeem dat met behulp van waterplanten de bacteriën stimuleert om afvalstoffen af te breken.
8 juli 2019/door Geofoxx

Voorbereiding en begeleiding werkzaamheden tankputten Vollenhoven Olie

Vollenhoven Olie investeert in modernisering van haar tankputten. Daarbij wordt een nieuwe bodembeschermende voorziening aangelegd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door GID Milieutechniek / Trisoplast Mineral Liners en BLM Wegenbouw. Vogels Bouwmanagement verzorgt de
19 juni 2019/door DHvV

Succesvolle sanering terrein voormalige Tijdhof Persmatrijzen

Al bijna 20 jaar is Geofoxx betrokken bij een bedrijfslocatie in Oldenzaal, waar in het verleden persmatrijzen werden geproduceerd. Voor de productie werden gaten geboord in massief stalen ringen. Voor de smering en koeling tijdens het boren werd snijolie gebruikt,
14 juni 2019/door DHvV

Nieuwe grondwaterkaarten voor de gemeente Tilburg

De gemeente heeft allerlei taken als het gaat over de invulling van de klimaatopgave. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als wateroverlast en hittestress. Ook gebiedsgericht grondwaterbeheer is vaak zo’n taak. Actueel inzicht in de grondwaterhuishouding is bij dergelijke taken
16 april 2019/door DHvV

Grondradaronderzoek naar aanwezigheid boomwortels

14 september 2018/door Geofoxx

Oud Herlaer heeft haar gracht terug!

De nieuwe eigenaar Brabants Landschap wil op de plek van het…
18 juni 2018/door DHvV

Grondwatermeetnet voor gemeente Dinkelland nabij Commanderie vijver

3 januari 2018/door Geofoxx

GxG-kaart en ontwateringskaart voor gemeente Breda

27 november 2017/door Roy Padberg

Combineren van onderzoekstechnieken helpt om de bodem beter in kaart te brengen

1 februari 2017/door Roy Padberg

Nieuwbouwontwikkeling en steenuil in Haaften

19 januari 2017/door Geofoxx

Geofoxx betrokken bij duurzame ontwikkeling EHS op voormalige vliegbasis Twenthe

10 oktober 2016/door Roy Padberg

Geofoxx legt aanwezige asfaltwapening (meshtrack) vast middels grondradar

26 september 2016/door Roy Padberg

Dijkverbetering Tiel – Waardenburg

24 augustus 2016/door Roy Padberg

Toepassing XRF zorgt voor versnelling en nauwkeurigheid bij saneringsprojecten

8 juli 2016/door Geofoxx