Atlas Geofoxx

Atlas van Geofoxx op gebruikersdag van Nieuwland

Op 12 mei heeft Geofoxx een presentatie verzorgd over het gebruik van WebGIS Publisher op de 10de gebruikersdag van Nieuwland. Geofoxx heeft met WebGIS Publisher een atlas voor de interne organisatie opgebouwd waarin alle beschikbare ruimtelijke informatie snel geraadpleegd en gecombineerd kan worden met eigen informatie. Zo kunnen medewerkers met een integrale bril naar maatschappelijke vraagstukken kijken en komen tot nieuwe inzichten. Een absolute meerwaarde voor Geofoxx en onze klanten.

veilig werken verontreinigde grond

Succesvolle bijeenkomsten Veilig werken in verontreinigde grond

Deze week organiseerden HaVeP en Geofoxx in het Texperience Center van HaVeP in Goirle twee bijeenkomsten met betrekking tot het onderwerp ‘Veilig werken in verontreinigde grond’. Tijdens de presentaties zijn actuele onderwerpen besproken die spelen bij het voorbereiden en uitvoeren van grondwerkzaamheden nabij kabels en leidingen. Aandacht is besteed aan onder meer de uitvoering van bodemonderzoek, hergebruik van grond conform het Besluit bodemkwaliteit, asbest en puin in de grond en de noodzakelijke veiligheid en gezondheid bij het werken in verontreinigde grond. Daarnaast heeft HaVeP een rondleiding verzorgd door het familiebedrijf Koninklijke Van Puijenbroek Textiel. De goed bezochte bijeenkomsten hebben tot positieve reacties geleid en het belang van veilig werken in verontreinigde grond weer onderstreept.

iTanks pitch grondradar

iTanks pitch ontbijt “Maak het onzichtbare… zichtbaar met grondradar”

iTanks is de innovatiemotor van de Rotterdamse haven. Donderdag 21 april presenteerde Geofoxx hier de mogelijkheden van grondradar op risicolocaties zoals kades en petrochemische installaties. Circa 70 bedrijven hadden zich verzameld in de RDM loods in de Rotterdamse Haven. De RDM-loods is bekend van de bouw van Nederlandse onderzeeërs tussen 1928 en 1994.

De pitch “Maak het onzichtbare… zichtbaar met grondradar” is gericht op mensen die zich bezighouden met risicobeheersing. Met behulp van grondradar kan nauwkeurig worden aangegeven waar zich holle ruimten hebben gevormd, bijvoorbeeld onder verhardingen of achter kades. Door middel van de metingen met grondradar kan tevens een inschatting worden gemaakt van omvang en urgentie. Ook andere ondergrondse objecten die de stabiliteit mogelijk in gevaar brengen kunnen worden gedetecteerd. Holle ruimten onder verhardingen kunnen ongezien uitgroeien tot een omvang die voor (zwaar) transport, hijskranen of personen een acuut risico betekent. Om dit tijdig op te merken, te herstellen en zo de risico’s weg te nemen, biedt grondradar de oplossing.

Diverse bedrijven toonden na de pitch direct hun interesse en enthousiasme ten aanzien van de mogelijkheden van grondradar.
Gelijktijdig met de iTanks pitch was overigens de kick-off van het techniekfestival “Nederland innoveert” waarbij onder andere de Shell Eco-marathon werd gehouden. Diverse futuristische voertuigen reden op zo min mogelijk brandstof hun rondjes over het circuit.

iTanks: iTanks.eu
Nederland innoveert: https://youtu.be/3WKUcYjwZIE