Berichten

Bodemonderzoeken digitaal toegankelijk via de WebGIS omgeving van Geofoxx

In opdracht van TWW voert Geofoxx bodemonderzoeken uit in verband met het plaatsen van een groot aantal ondergrondse afvalcontainers voor Twente Milieu. Om informatie op een eenvoudige en overzichtelijke wijze aan TWW weer te geven, heeft Geofoxx voor dit project in haar online WebGIS omgeving een kaart beschikbaar gesteld. Op deze kaart zijn alle te onderzoeken locaties ingetekend. Op basis van verschillende kleuren ziet TWW welke locaties reeds onderzocht zijn en waar onderzoek nog gaande is. Voor TWW zijn per locatie de bodeminformatie en resultaten, ondersteund door een korte rapportage per onderzoeks-locatie, in te zien. TWW heeft direct inzicht in de bodemkwaliteit van alle onderzochte locaties en eventueel benodigde veiligheidsmaatregelen. Het toegankelijk maken van alle resultaten via één medium blijkt een succes voor zowel TWW als Geofoxx.

Geofoxx host innovatieplatform Gouda

Het Innovatieplatform Gouda, een initiatief van de Gemeente Gouda en Gouda Onderneemt!, heeft als doel om innovatie in de regio te stimuleren door ondernemers samen te brengen en kennis en ervaringen te delen. Vanuit de gedachte dat het leren kennen van elkaars werkvelden leidt tot nieuwe (soms onverwachte) samenwerkingen zoeken ondernemers en gemeente elkaar op. Afgelopen week mochten we een divers gezelschap ondernemers uit de regio verwelkomen op onze Goudse vestiging.

Centraal in de discussie stonden onder meer zelfsturende teams, de waarde die dit toevoegt en de ervaring die wij daarmee hebben. De inzet van GIS en data bij vraagstukken rond vestigingsklimaat of klimaatadaptatie, zoals bijvoorbeeld het gebruik van een hittestresskaart in combinatie met data van kwetsbare groepen. Daardoor is een gerichtere prioritering en robuust plan van aanpak mogelijk. Het combineren van een diversiteit aan ruimtelijke informatie levert dan ook een belangrijke basis voor onze inhoudelijke analyse en interessante inzichten in kansen en behoeften.

We sloten af met de ontwikkeling in ons expertisegebied Gezondheid & Veiligheid rond het thema Health Impact. Onze positieve benadering hierin (zoals recent bij Rockwool) spreek snel tot de verbeelding. We kijken terug op een geslaagde, interactieve middag en willen alle betrokkenen bedanken voor hun inzet!

Samen bereik je meer

In tijden waarin veel en snelle veranderingen plaatsvinden is het belangrijk om in verbinding te staan met de wereld om je heen. Afgelopen maand was Geofoxx aanwezig op de carrièredag van de Hogeschool Van Hall Larenstein en op een acquisitiemarkt georganiseerd door drie noordelijke waterschappen (Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest en Waterschap Hunze en Aa’s). Door in gesprek te zijn met klant, partner en concullega blijf je op de hoogte van behoeften en wensen én kun je elkaar hierin optimaal ondersteunen, motiveren en inspireren. Samen bereik je immers meer dan alleen.

Op de acquisitiemarkt werden aanbod en vraag bij elkaar gebracht, kennis en kunde gedeeld en vooral veel kennisgemaakt. Op de carrièredag konden studenten zich oriënteren op de arbeidsmarkt en persoonlijke interesses toetsen. Studenten zijn de medewerkers en partners van de toekomst en zijn daarmee een belangrijke gesprekspartner van Geofoxx. De interesse van de studenten voor onze expertisen ‘water’ en ‘ecologie’ én de waarde van onze unieke inzichten in ‘water’ en ‘GIS’ (naar voren gekomen tijdens de acquisitiemarkt) bevestigt voor ons de relevantie van deze thema’s. Geofoxx blijft continu haar focus toetsen aan de markt en door ontwikkelen. Zo blijven we samen scherp én van toegevoegde waarde!

Atlas Geofoxx

Atlas van Geofoxx op gebruikersdag van Nieuwland

Op 12 mei heeft Geofoxx een presentatie verzorgd over het gebruik van WebGIS Publisher op de 10de gebruikersdag van Nieuwland. Geofoxx heeft met WebGIS Publisher een atlas voor de interne organisatie opgebouwd waarin alle beschikbare ruimtelijke informatie snel geraadpleegd en gecombineerd kan worden met eigen informatie. Zo kunnen medewerkers met een integrale bril naar maatschappelijke vraagstukken kijken en komen tot nieuwe inzichten. Een absolute meerwaarde voor Geofoxx en onze klanten.

De Business Model Challenge

Innovatie in de praktijk!
Geofoxx weet zich al jaren te onderscheiden door mee te denken met onze klanten. Door kennis en inzichten uit te wisselen met onze partners en klanten blijven wij samen innoveren. Hoe geven wij vorm aan nieuwe inzichten? Op welke manier realiseren en stimuleren wij innovatie?

Een mooi voorbeeld van innovatie bij Geofoxx is het nieuwe traineeprogramma. In drie maanden tijd hebben vijf trainees hun uitdagende ideeën uitgewerkt aan de hand van de Business Model Challenge, bij de Impact Hub in Amsterdam. Hier hebben zij geleerd hun ingevingen te structureren, aannames te valideren en zowel klanten als collega’s te inspireren. Door klant en collega’s van verschillende disciplines vroegtijdig, doorlopend en actief te betrekken, werden de best mogelijke (waarde)proposities ontwikkeld . Door op deze wijze business cases te testen en aan te scherpen , worden ideeën realiteit.

Benieuwd naar de uitdagende ideeën van Geofoxx? Of heeft u zelf ideeën en concepten die u samen wilt uitwerken? Kijk dan bij onze expertisen (onder meer via onderstaande links) of neem contact op ons op.

Portfolio Items