Ecologie & Biodiversiteit

‘De natuur’ kan belemmerend zijn maar juist ook kansen bieden. De aanwezigheid van beschermde flora en fauna kan leiden tot vertraging in bouwprojecten en invasieve exoten kunnen negatieve invloed hebben op de gezondheid en biodiversiteit. Tegelijkertijd kunnen goede keuzes juist veel positieve impact hebben op de leefomgeving. Het belang van een gezonde, natuurlijke en gevarieerde leefomgeving wordt steeds meer omarmd. Hoe ‘groener’ een woningbouwproject is, des te aantrekkelijker deze is voor nieuwe bewoners en andere betrokkenen. Hetzelfde geldt voor bedrijvigheid. Werken op een kaal bedrijventerrein zonder groen of water is niet aantrekkelijk en zelfs deprimerend. Juist in de stedelijke omgeving en op bedrijventerreinen kan de natuur ons helpen bij een goede waterberging, het afvangen van stof en verkoeling in de – steeds hetere – zomerperiode. Natuurinclusieve bouw, renovatie of zelfs al het plaatsen van nestkasten verhogen de attractiviteit van een gebied en het werkplezier. Ook tijdelijke natuur is een mooi voorbeeld van een win-win situatie: goed voor de natuur, economisch lonend en verbindend met de omgeving.

De aanwezigheid van beschermde soorten wordt bij (bouw)projecten vaak als nadelig en lastig ervaren. Vanuit Geofoxx starten we dan ook met het in kaart brengen van dit ‘probleem’. Dat onderzoek zetten we om in haalbare oplossingen zodat soorten adequaat beschermd blijven en het project door kan. Vaak kijken we verder dan hetgeen strikt nodig is en onderzoeken we mogelijkheden om extra waarde te creëren met en voor ecologie. We adviseren over kansen om ecologie en biodiversiteit een volwaardige plek te geven bij ruimtelijke ontwikkelingen. Zo hebben we al verschillende bedrijfslocaties helpen vergroenen, verduurzamen en revitaliseren. Vanzelfsprekend zijn we actueel op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving. Wij voeren onze werkzaamheden uit conform de gedragscode van het Netwerk Groene Bureaus, waarin wij bovendien bestuurlijk vertegenwoordigd zijn.

Onze expertise op het gebied van Ecologie & Biodiversiteit omvat onder meer de navolgende onderwerpen:

There are no glossary items.

Meer informatie over onze dienstverlening en visie in relatie tot Ecologie & Biodiversiteit is te vinden in ons Kennisregister.