Ecologie & Biodiversiteit

Het belang van een gezonde natuurlijke leefomgeving wordt steeds vaker naar voren gebracht in het maatschappelijk debat. Hierdoor komt de positieve kant van ecologie in beeld en wint duurzaam en verantwoord ondernemen terrein. Hoe ‘groener’ een woningbouwproject is, hoe aantrekkelijker. Hetzelfde geldt voor bedrijvigheid. Een kaal bedrijventerrein is deprimerend en heet. Met groene daken wordt water geborgen, stof afgevangen en warmte getemperd. Een groenere inrichting of de plaatsing van nestkasten verhoogt de attractiviteit en het werkplezier. Ook tijdelijke natuur is een voorbeeld van een win-win situatie: goed voor de natuur, economisch lonend en positief voor de verbinding met de omgeving.

Wij bieden onderzoek en advies aan bij ruimtelijke initiatieven en bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld bij vergroening en revitalisering van bedrijfsterreinen. In meer uitvoerende zin denken we actief mee in situaties waarin bijvoorbeeld gesloopt, gebaggerd, gereconstrueerd of gesaneerd wordt.

Vanzelfsprekend zijn wij op de hoogte van actuele wetgeving op het gebied van ecologie en biodiversiteit. Mede vanuit deze wetgeving schetsen we mogelijkheden om meerwaarde te creëren met en voor ecologie. Geofoxx is aangesloten bij de branchevereniging Netwerk Groene Bureaus (NGB) en is vertegenwoordigd in het bestuur.

Meer informatie over onze dienstverlening en visie in relatie tot Ecologie & Biodiversiteit is te vinden in ons Kennisregister.