Water & Klimaat

Beschikbaarheid van zoet water is een bestaansvoorwaarde voor het leven op aarde. Drinkwatervoorziening, landbouw, industrie en recreatie zijn afhankelijk van voldoende en schoon water. Daarnaast is water essentieel voor een robuust ecologisch systeem en draagt het bij aan het leef- en ‘belevings’klimaat.

Watervraagstukken worden sterk beïnvloed door de (te verwachten) veranderingen in klimaat. Dit vraagt om duurzame en doordachte oplossingen tegen wateroverlast en -tekorten. Het voorhanden hebben en houden van veilig drink- en industriewater vertegenwoordigt een niet te onderschatten economische en ecologische waarde. Mede daarom is het verder verduurzamen van de waterketen een belangrijke maatschappelijke behoefte.

Water staat niet op zichzelf. Zeker in Nederland weten we dat als geen ander. Er is een continue verbinding met de omgeving en alles wat leeft. Voor elk watervraagstuk zal de juiste context voorop moeten staan. Samen met onze klanten bepalen we deze context en gaan we na welke verbindingen met onze andere expertisegebieden extra waarde toevoegen.

Onze activiteiten op watergebied richten zich vooral op:

There are no glossary items.

Meer informatie over onze dienstverlening en visie in relatie tot Water & Klimaat is te vinden in ons Kennisregister.