Bodem

Bodem is het fundament van ons bestaan. We staan, leven, wonen, werken en recreëren erop. Het vormt de bron van onze voedsel- en drinkwatervoorziening en voorziet ons van (groene) grondstoffen. Als essentieel onderdeel van het ecosysteem heeft de bodem ook een belangrijke regulerende functie zoals het vasthouden van CO2 en waterberging. De bodem is essentieel voor planten en dieren en is drager van miljoenen sporen, zaden en genetisch materiaal.

De bodem staat niet op zichzelf. Er is een continue verbinding met de omgeving en er zijn vele raakvlakken vanuit bodem met water, ecologie, energie, gezondheid, veiligheid en regelgeving. Door de sterke interactie van de bodem en haar omgeving zijn bodemvraagstukken aan een nieuwe dynamiek onderhevig. De maatschappelijke en marktbelangen die te maken hebben met bodem veranderen in een rap tempo.

Ondanks vele saneringen is de bodem ook nog altijd een spiegel van een minder gezond verleden. Nog steeds resteren er ongewenste stoffen in de grond en het grondwater. En vaak op plaatsen die een groot economisch of ecologisch belang vertegenwoordigen.

De decennia lange ervaring van Geofoxx met bodemvraagstukken, zowel vanuit de bestaande als nieuwe bodempraktijk, maakt dat iedere bodemvraag bij ons in goede handen is. Onze gedegen onderzoeken, diensten en adviezen richten zich onder meer op:

Meer informatie over onze dienstverlening en visie in relatie tot Bodem is te vinden in ons Kennisregister.