Bodem

De bodem is het fundament van ons bestaan. We staan, leven, wonen, werken en recreëren erop. Het vormt de bron van onze voedsel- en drinkwatervoorziening en voorziet ons van (groene) grondstoffen. Als essentieel onderdeel van het ecosysteem heeft de bodem ook een belangrijke regulerende functie zoals het vasthouden van CO2 en waterberging. De bodem is cruciaal voor planten en dieren en is drager van miljoenen sporen, zaden en genetisch materiaal.

Er is een continue verbinding van de bodem met de omgeving en er zijn veel raakvlakken met water, ecologie, energie, gezondheid, veiligheid en regelgeving. Door de sterke interactie van de bodem en haar omgeving zijn bodemvraagstukken aan een nieuwe dynamiek onderhevig. De maatschappelijke en marktbelangen die te maken hebben met bodem veranderen in een rap tempo.

Ondanks vele saneringen is de bodem ook nog altijd een spiegel van een minder gezond verleden. Nog steeds resteren er ongewenste stoffen in de grond en het grondwater. Ook komen er nieuwe bedreigende stoffen in beeld. En vaak op plaatsen die een groot economisch of ecologisch belang vertegenwoordigen.

Onderstaande onderwerpen illustreren onze expertise en visie op het gebied van Bodem. Ieder project verrijken wij met onderdelen uit andere expertisegebieden om tot het beste advies te komen voor onze klant. Dat is onze meerwaarde!

De decennialange ervaring van Geofoxx met bodemvraagstukken, zowel vanuit de bestaande als nieuwe bodempraktijk, maakt dat iedere bodemvraag bij ons in goede handen is. Onze onderzoeken, diensten en adviezen richten zich onder meer op:

There are no glossary items.

Meer informatie over onze dienstverlening en visie in relatie tot Bodem is te vinden in ons Kennisregister.