GIS & Data

Geografische informatiesystemen (GIS) worden gebruikt om ruimtelijke informatie vast te leggen, te combineren, te bevragen (query), te analyseren en/of te presenteren. Door data te selecteren, combineren, interpreteren en visualiseren kan nieuw inzicht worden verkregen. Dit is onontbeerlijk in een snel digitaliserende wereld. Geofoxx werkt zowel met grootschalige openbare datasets als met projectgebonden data die we, indien nodig, ook zelf inwinnen.

Bij het verwerken van projectgebonden data kan gebruik worden gemaakt van een interactieve kaart om bijvoorbeeld de grondstromen voor een grote herstructurering weer te geven. Geen stapels rapportages meer doorzoeken, maar simpelweg inzoomen en klikken en alle beschikbare informatie verschijnt.

Deze oplossingen staan niet op zichzelf als ‘techniek’. Expertise over de inhoud van de data is cruciaal om de beschikbare informatie zinnig toe te kunnen passen. Daarom hebben de adviseurs in ons GIS/data-team allemaal een inhoudelijke achtergrond in een van onze expertisegebieden. Benieuwd hoe we ook uw project of organisatie een stap vooruit kunnen laten zetten door het toepassen van ruimtelijke data? Neem dan contact op en vraag naar één van de specialisten van ons GIS/data team.

Onderstaande onderwerpen illustreren onze expertise en visie op het gebied van GIS & Data. Ieder project verrijken wij met onderdelen uit andere expertisegebieden om tot het beste advies te komen voor onze klant. Dat is onze meerwaarde!

Onze GIS/data-activiteiten hebben onder meer betrekking op:

There are no glossary items.

Meer informatie over onze dienstverlening en visie in relatie tot GIS & Data is te vinden in ons Kennisregister.