slide4
slide3
slide2
slide6
slide5

GIS/data

Geografische informatiesystemen (GIS) worden gebruikt om ruimtelijke informatie vast te leggen, te combineren, te bevragen (query), te analyseren en/of te presenteren

Door data te selecteren, combineren, interpreteren en visualiseren kan nieuw inzicht worden verkregen. Dit is onontbeerlijk in een snel digitaliserende wereld. Geofoxx werkt zowel met grootschalige openbare datasets als met projectgebonden data die we, indien nodig, ook zelf inwinnen.

Met grote openbare datasets is bijvoorbeeld de ‘atlas van Geofoxx’ ontwikkeld, waarin maatschappelijke vraagstukken in themakaarten worden gevisualiseerd, inzichten worden gecombineerd en verbanden worden gelegd.

Bij het verwerken van projectgebonden data kan gebruik worden gemaakt van een interactieve kaart om bijvoorbeeld de resultaten van een bodemonderzoek of de grondstromen voor een grote herstructurering weer te geven. Niet meer stapels rapportages doorzoeken, maar simpelweg inzoomen en klikken en alle beschikbare informatie verschijnt.

Deze oplossingen staan niet op zichzelf als ‘techniek’. Expertise over de inhoud van de data is cruciaal om de beschikbare informatie zinnig toe te kunnen passen. Daarom hebben de adviseurs in ons GIS/Data-team allemaal een inhoudelijke achtergrond in een van onze expertisegebieden. Benieuwd hoe we ook uw project of organisatie een stap vooruit kunnen laten zetten door het toepassen van ruimtelijke data? Neem dan contact op en vraag naar onze GIS/data adviseurs.