Gezondheid

Vanuit dit expertisegebied belichten wij vraagstukken die betrekking hebben op gezondheid als gevolg van voormalige, bestaande en toekomstige economische activiteiten. Wij benaderen deze vraagstukken in combinatie met onze kennis en ervaring vanuit andere expertisegebieden.

Gezondheid is een thema met een toenemend maatschappelijk belang. De term ‘volksgezondheid’ is naar de achtergrond verdrongen door de term ‘gezonde leefomgeving’. Zeker in een drukbevolkt land als Nederland, waarin veel belangen in een beperkte ruimte verenigd moeten worden, is sprake van toenemende aandacht voor het thema gezondheid. Het is zelfs expliciet opgenomen in de Omgevingswet.

Binnen het expertisegebied Gezondheid onderscheidt Geofoxx zich onder meer op het gebied van asbest. Naast asbestinventarisaties van gebouwen is Geofoxx betrokken bij diverse andere asbestgerelateerde (advies)diensten. Geofoxx beschikt over een deskundig team van inspecteurs en adviseurs.

Naast asbest richten we ons ook op andere – al dan niet zeer zorgwekkende – stoffen. Onderzoek en advies over deze stoffen is bij Geofoxx in vertrouwde handen. In combinatie met onze andere expertisegebieden zoeken wij daarin juist naar raakvlakken tussen milieu en gezondheid.

Onderstaande onderwerpen illustreren onze expertise en visie op het gebied van Gezondheid. Ieder project verrijken wij met onderdelen uit andere expertisegebieden om tot het beste advies te komen voor onze klant. Dat is onze meerwaarde!

Onze activiteiten op het gebied van Gezondheid omvatten onder meer:

There are no glossary items.

Meer informatie over onze dienstverlening en visie in relatie tot Gezondheid is te vinden in ons Kennisregister.