Infra

Veiligheid in het verkeer valt of staat met een perfecte staat van onderhoud van het wegennet. De opbouw, samenstelling en kwaliteit van (weg)verhardingen speelt daarin een belangrijke rol. Ook op plaatsen waar op- en overslag van goederen plaatsvindt, waar vliegtuigen landen, waar we parkeren, fietsen en wandelen, spelen weg- en terreinverhardingen een essentiële rol.

Vanuit ons kennisgebied Infra richten wij ons specifiek op verhardingsconstructies inclusief de onderliggende bodem. We onderzoeken de opbouw, kwaliteit en restlevensduur van verhardingen, beschouwen de kansen voor duurzaam hergebruik, keuren vrijkomende grond en bouwstoffen en adviseren over de verschillende aspecten. Ook verzorgen we asfalt- en constructieboringen en verschillende soorten metingen. Doel van onze werkzaamheden is om in overleg met onze klanten de meest verstandige keuzes te maken waar het gaat om vervanging, renovatie en/of gericht onderhoud van verhardingsconstructies. Ons uitgangspunt is dat we zo lang mogelijk doen met wat er al is en het gebruik van nieuwe materialen en bouwstoffen minimaliseren. Met gerichte aanpassingen kan een verharding soms nog vele jaren mee! We begeven ons zogezegd vooral op het snijvlak van civiel, milieu en duurzaamheid. De expertises vanuit onze andere teams en onze externe partners betrekken we integraal en maximaal bij onze vraagstukken.

Onderstaande onderwerpen illustreren onze expertise en visie op het gebied van Infra. Ieder project verrijken wij met onderdelen uit andere expertisegebieden om tot het beste advies te komen voor onze klant. Dat is onze meerwaarde!

Onze onderzoeken en adviezen richten zich onder meer op:

There are no glossary items.

Meer informatie over onze dienstverlening en visie in relatie tot Bodem is te vinden in ons Kennisregister.